DIY POSTS Traveling

My own designs for the calendar 2008

Bộ lịch thứ 1 góp thêm phần cho Profolio của mình cho năm 2008. Năm nay chỉ gởi tặng cho một ít người thôi.

All images by: Blueweb
Idea: Singapore memories
Designed by: Blueweb

Bộ thứ 2 – tuy là có ý tưởng về những mẫu design này đầu tiên (đánh dấu năm đầu tiên design calendar bằng Illustrator) nhưng sau lại muốn dành những mẫu này vào mục đích khác.

Color ideas from: www.colourlovers.com
Ideas: Blueweb

Blueweb – Khanh chúc mọi người năm mới thật nhiều vui vẻ, hạnh phúc và may mắn nghen

You Might Also Like

2 Comments

    Leave a Reply