Cakes Decoration Cake

Korean Buttercream birthday cake

Trang trí dạng giỏ hoa bằng kem bơ Hàn Quốc

Trang trí hình giỏ hoa là một trong những cách trang trí khó nhất vì cách bố trí hoa xung quanh phần giỏ hoa sao cho thật tự nhiên và hòa hợp với bố cục

Đây là tác phẩm lúc mình đi học, có sự trợ giúp của cô giáo 🙂

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply