Best Choice Cakes

Flan gateaux

Đây là một loại bánh có 2 lớp hoàn hảo kết hợp chung với nhau. Lớp trên là flan mềm mịn, lớp dưới là bông lan gato (gateaux) bằng chocolate.

Kết hợo với trái cây tươi cũng là một ý kiến hay nhưng cần phải có sự sắp xếp hài hòa!

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply