Best Choice Bread

Croissant

Bánh sau khi ra lò thơm phức, mình thích nhìn lúc bánh nở sao trong lò 🙂

 

Thêm 1 tách trà cho bữa xế chiều thì không còn gì bằng

 

Bánh đc tạo hình và ủ lần cuối trước khi cho vào lò nướng

Sau khi nướng xong

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply