Best Choice Cakes

Castella cheesecake Taiwan

Đây là một loại bánh bông lan Taiwan có phần cheese mềm, béo bên trong bánh đang “làm mưa gió” ở Taiwan cũng như Việt Nam thời gần đây. Quả không hổ danh loại bánh siêu mềm mịn kết hợp vị mằn mặn beo béo của những lớp cheese tan chảy bên trong bánh.

 

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply