Best Choice Cakes

Brownie cake

Đây là một loại bánh sử dụng chocolate như một nguyên liệu chính, kết hợp cùng với các loại hạt sấy khô tùy sở thích như Almond, hạt óc chó, hạt điều, hạt dẻ, hạt macadamia,…

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply