Cakes

Bánh tart trứng – Egg custard tart

Một dạng kết hợp mới mà mình rất mong chờ độ ngon của nó. Với đế tart giòn xốp kết hợp với cream custard lạnh, trang trí với dâu tươi!

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply