Cakes Decoration Cake

Bánh kem trang trí họa tiết vẽ hoa

Đây là kiểu trang trí bánh bằng kem bơ với kỹ thuật vẽ học tiết hoa bằng bay (dùng trong vẽ tranh sơn dầu), là kiểu kết hợp màu sắc, thay vì sử dụng màu sơn dầu thì thay thế bằng kem bơ

Trang trí hình vẽ hoa peony

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply