Cakes Decoration Cake

Bánh kem trang trí hình mặt chàng trai

Đây thật sự là một thử thách khá khó khăn với mình khi nhận làm một cái bánh sinh nhật với khuôn mặt tương tự với người được tặng bánh sinh nhật!

Phần trang trí có kết hợp chất liệu fondant để tạo hình

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply