Cakes Decoration Cake

Bánh kem bơ trang trí mặt thú

Hình mặt chú gấu

Hình mặt chú sư tử

Hình mặt chú heo (đây là tác phẩm đầu tiên mình làm trang trí mặt thú nên nhìn chưa có nét đáng yêu nhưng vẫn là bước khởi đầu :))

Mặt chú heo đã nhìn đỡ hơn 🙂

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply