Best Choice Cakes Decoration Cake

Bánh cuộn kem trang trí hoa mai

Hoa mai của mình năm nay, hy vọng năm sau mình sẽ làm đc thêm nhiều hoa khác nữa.
Đôi khi chính bản thân mình tự đặt ra những giới hạn cho khả năng của mình chỉ bởi nỗi sợ hãi sẽ thất bại mà ko biết rằng chỉ cố vượt qua nỗi sợ hãi đó biết đâu đc mình sẽ thành công hoặc ít nhất cũng có được thêm kinh nghiệm cho nhg cố gắng sau này. Mình nhớ có câu “when you lose, don’t lose the lesson” [#DalaiLama], hãy nhớ điều nay cho một năm mới đang đợi chờ ta phía trước 

Trang trí hoa hoàn toàn bằng chocolate

Hoa mai chocolate

Hoa mai cùng hoa đào

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply