DIY POSTS

You Need Some Purple in Your Life

 

Purple will make you feel ambitious, independent, and creative. And with a little purple, you will project an aura of individuality.If you want more extravagance, you’ve got to get a little purple in your life!

For extra punch: Combine purple with green or orange

The downside of purple: It can evoke sad feelings

The consequences of more purple in your life:
You will feel an increase in your artistic abilities
You will find balance in the most chaotic parts of your life
You will feel calm and will be hard to disturb

Màu tím sẽ khiến cho bạn cảm thấy đầy tham vọng, độc lập và sáng tạo.
Và với một chút màu tím, bạn sẽ tạo nên ánh hào quang cho bản thân mình.
Nếu bạn muốn có chút hoang đường, hãy đưa một ít màu tím vào cuộc sống của bạn!

Thêm điểm nhấn: Kết hợp màu tím với màu xanh lá cây hoặc màu cam

Nhược điểm của màu tím:Nó có thể gợi lên cảm giác buồn

Những hệ quả của màu tím trong cuộc sống của bạn:
Bạn sẽ cảm thấy gia tăng khả năng tính nghệ thuật của bạn
Bạn sẽ tìm thấy sự cân bằng trong phần hỗn loạn nhất của cuộc sống của bạn
Bạn sẽ cảm thấy tĩnh lặng và sẽ khó có thể làm phiền

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply