Food Cultural

yogen fruez

Ao ước ăn món này lâu rùi nhưng lần này mới đc ăn nè. Nhờ help Thăng nên đc ăn free lần này… ^^

Nếu có mua về nhà thì ăn ngay nha, để tủ lạnh 1 hùi lấy ra ăn hơi bị kì kì >”<

Màu tím là do Yogurt xay chung với blue berry, xung quanh là dâu, ngon ngon 😀

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply