Heart it

Yêu một người như một giấc mơ…


Cách nhận thức Thế Giới mới tạo nên một tầm nhìn mới…
Niềm khao khát tự do lớn nhất của những người không thể điều khiển thời gian có thể trỗi dậy… Có thể là khoảnh khắc khi một người chuyển đến một nơi khác… Và như thế, đi đây đi đó có lẽ là cách hiệu quả nhất để mở rộng cuộc sống. Và đôi khi trong cuộc sống mở rộng đó, trước ranh giới giữa quá khứ và tương lai một người có thể gặp đc định mệnh của mình.

CÓ LẼ MỘT LẦN TRONG ĐỜI… CHÚNG TA CÓ THỂ YÊU MỘT NGƯỜI NHƯ MỘT GIẤC MƠ.

“Star’s Lover”

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply