Creative Ideas & Tutorials DIY POSTS

Thiệp mời đám hỏi

Cái thiệp này tui làm cho đám hỏi bé Đoàn – như 1 món quà nhỏ chúc mừng đôi trẻ 😀

Wedding_invitation by you.

Wedding_invitation by you.

Wedding_invitation by you.

Wedding_invitation by you.

Mình khá hài lòng với cái thiệp lần này vì chính mình lên mẫu, chọn giấy in. Chỉ hơi tiếc là phải in phun chứ hok in bằng máy la-ze đc.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply