Around Me

Some my models

Chụp chân dung cũng là một sự thú vị cần khám phá. Tôi luôn tự hỏi rằng không biết khuôn mặt người khác mà qua ống kính của tôi sẽ như thế nào?!…

Tôi muốn giới thiệu một vài mà tôi chụp bằng Nikon D90


Bé Bee – con chị Nguyệt


Sunny – con gái lớn của chị Nguyệt

Vừa mua máy xong là test máy ngay nên chụp vẫn còn lọng cọng, ánh sáng thì chưa biết canh chỉnh 🙁


Bé Jun – con anh Việt


Bé Ngỗng – con của F4


Trúc Khanh


Em Như


Em Hạnh


Bạn Thăng


Trí


Nam

… list này sẽ còn tiếp tục kéo dài nếu tui tìm đc nhiều mẫu khác ^^

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply