Around Me

Sắc màu đêm ở Vũng Tàu

Nhân chuyến đi Vũng Tàu ăn cưới người bạn, tui tranh thủ đi sớm trc 1 ngày để ở lại đêm, mục đích làm thăm thú cảnh đêm ở Vũng Tàu. Thành phố biển khá bình yên về đêm nhưng vẫn rực rỡ với muôn vàn sắc màu.

Đây là lúc trời nhá nhem tối

more photos here

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply