Cakes Decoration Cake

Number cake – Cream tart

Gì cũng phải thử! Thử rồi mới thấy thật ra cũng ko đơn giản như mình tưởng 🤪. Nhưng làm rồi mới thấy mình sẽ làm được tốt hơn cho những cái sau này

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply