Heart it

Năm mới!

Cảm xúc ngày đầu năm mới: HỔNG DZUI! >”<
… Nhạt!
Cũng ráng nằm nhớ lại xem mình đã làm những gì nổi bật nhất trong năm vừa qua thì chỉ nhớ đc mỗi một việc… làm hư cái HDD :-<
Soi gương thì thấy hok ốm hơn tí nào mà còn đc khuyến mãi thêm vài kí :-<
Bạn bè thì có thêm mà cũng có mất.
Người thân thì có mất chứ hok thêm.
Mừng nhất cái vụ tình cảm hok thêm mà cũng hok mất (vì hok có :P)
Công việc thì sang nơi mới đc 7 tháng nên cũng chưa có gì để phàn nàn, năm mới chắc thể nào cũng sẽ có!
Sức khỏe thì gym cũng dữ dội và đều đặn lắm nên kết quả chỉ có 3 lần bệnh trong 1 năm thôi. Dù giờ bệnh có kéo qua năm mới nhưng chắc nên đếm lại từ đầu.
Cảm xúc thì lên lên xuống xuống, nắng mưa thất thường. Mình mà còn tự biết mệt chứ đừng nói đến ai.

Giờ sao đây?!

Có vẻ báo hiệu một năm mới nhưng vẫn với những ảm đạm của năm cũ đeo bám. Nhìn thấy tương lai phía trước thật mịt mù nên mình quyết định…
.
.
.
… nhắm mắt mà bước tới! Kệ mịe! HAPPY NEW YEAR!

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply