Heart it

My new camera

Sau những suy nghĩ, đắn đo, lưỡng lựu… thì bây giờ tui đã chính thức “rinh” em này vềcùng với 1 len 17-50mm f2.8 Tamron for Nikon

http://img1.focus-numerique.com/focus/news/1/1517/tamron-17-50-f2_8-di_II_VC.jpg

Chính thức bước vào tìm hiểu nghiêm túc về dòng máy DSLR camera 🙂

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply