Traveling

Kiến trúc ở Hà Lan

Sự sáng tạo của người Hà Lan hiện đang dẫn đầu trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế,… được thể hiện trong từng thành phố và Rotterdam được mệnh danh là đô thị của kiến trúc và thiết kế độc đáo. Một trong số đó là Cube House được thiết kế bởi kiến trúc sư Piet Blom. Đây được xếp vào một trong những loại nhà có kiến trúc lạ nhất Hà Lan. Nó đã tạo ra những ảnh hưởng tới cả kiến trúc của thế giới.Dựa trên khái niệm “sống như một mái nhà đô thị”, những đô thị thì không gian nhà ở rất hạn chế, vì thế cần thiết có sự ra đời của một ngôi nhà có thể tối ưu hóa không gian bên trong.Cube House là tập hợp những ngôi nhà nghiêng khối lập phương thông thường là 45 độ và được đặt trên một tháp hình lục giác.Ý tưởng về kiểu những ngôi nhà này hiện nay đã được phổ biến trên thế giới bởi vì tính hợp lí trong việc sắp xếp diện tích bên trong.Cùng với một vài kiến trúc rất đặc biệt xung quanh khu trung tâm của Rotterdam.

Người đăng: Khanh Quach vào Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Sự sáng tạo của người Hà Lan hiện đang dẫn đầu trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế,… được thể hiện trong từng thành phố và Rotterdam được mệnh danh là đô thị của kiến trúc và thiết kế độc đáo. Một trong số đó là Cube House được thiết kế bởi kiến trúc sư Piet Blom. Đây được xếp vào một trong những loại nhà có kiến trúc lạ nhất Hà Lan. Nó đã tạo ra những ảnh hưởng tới cả kiến trúc của thế giới.

Dựa trên khái niệm “sống như một mái nhà đô thị”, những đô thị thì không gian nhà ở rất hạn chế, vì thế cần thiết có sự ra đời của một ngôi nhà có thể tối ưu hóa không gian bên trong.
Cube House là tập hợp những ngôi nhà nghiêng khối lập phương thông thường là 45 độ và được đặt trên một tháp hình lục giác.

Ý tưởng về kiểu những ngôi nhà này hiện nay đã được phổ biến trên thế giới bởi vì tính hợp lí trong việc sắp xếp diện tích bên trong.

Cùng với một vài kiến trúc rất đặc biệt xung quanh khu trung tâm của Rotterdam.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply