Around Me

I love daisy

Iu loài hoa này vì cái vẽ rực rỡ và quyến rũ của nó. Đang muốn trồng trong sân nhà mà hok biết phải làm sao?!


Đây là hoa Ti-gôn ^^

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply