Heart it Miscellaneous

Flower in my garden

Mẹ nói hoa này tên là hoa Sử quân tử – tên nghe lạ lạ nhưng cũng hay hay Mẹ bảo mua cách đây mấy năm rùi nhưng trồng đến giờ mới ra hoa và cũng mấy lần tưởng nó bị chết nhưng sau đó nó vẫn kiên cường sống đến giờ…

IMG_0814 by you.

IMG_0813 by you.

Hoa này mọc rũ xuống rất là đẹp

IMG_0812 by you.

IMG_0810 by you.

Những chùm phía trên thì đầy kín hoa

IMG_0807 by you.

IMG_0806 by you.

IMG_0803 by you.

Hoa có màu đỏ…

IMG_0786 by you.

IMG_0789 by you.

IMG_0784 by you.

Hồng nhạt pha lẫn với hồng đậm…

IMG_0811 by you.

Chỗ đựng thóc cho chim sẽ đến ăn mỗi buổi sáng (nhg chưa bao giờ tui canh chụp đc 1 con chim sẻ nào hết )

You Might Also Like

1 Comment

    Leave a Reply