Cakes

Egg tart cơ bản

Lớp vỏ ngàn lớp thì giòn rụm, còn phần nhân thì mềm mịn được kết hợp từ sữa, whipping và trứng.

Lớp nhân sau khi nướng xong phải mịn màng và vàng ương thì mới hoàn hảo

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply