Best Choice Cakes

Crispy Almond Cookies

Một loại cookie giòn rụm kết hợp với độ thơm bùi của hạt almond

Lớp bột giòn tan, phần almond thơm bùi

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply