Best Choice Cakes

Bông lan nho khô – Raisins butter cake

Nho khô là một loại mứt được sử dụng kết hợp nhiều với tất cả các dòng bánh để tăng hương vị và sự hấp dẫn của bánh

Nho khô, cranberries sấy, fruits sấy khô, almond

 

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply