Best Choice Cakes

Bông lan mặn

Bông lan mặn kết hợp với trứng muối, chà bông & lạp xưởng

Đây là một loại bánh “đầy tự hào” của mình. Do mình đã mix và test công thức khá nhiều lần để có được hương vị đặc trưng của riêng dòng bánh bông lan kết hợp với lạp xưởng, chà bông và trứng muối, tạo nên một hương vị rất riêng. Đây cũng là một trong những loại bánh mà khá nhiều khách hàng chọn lựa.

Với vị ngọt nhẹ của bông lan, cùng với mặn mặn, bùi bùi của trứng muối và của chà bông, lạp xưởng.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply