Food Stylist Miscellaneous

Bé… chuột lang :D

Sau 4 ngày tui vất vả chăm nuôi “bé” này thì bé này đã mập ú (chắc ăn nhìu mà hok có vận động đây )
Chụp bé này khai trương máy chụp hình mới lun
***
guinea pig 002 by you.
guinea pig 001 by you.
SX_general-035 by you.

You Might Also Like

2 Comments

Leave a Reply