Best Choice Cakes Decoration Cake

Bánh kem bơ trang trí hình xe hơi

Đây là mẫu đầu tiên mình thực hiện nên cũng có chút bối rối 🙂

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply