Best Choice Cakes Decoration Cake

Bánh cuộn kem trang trí hoa đào

Đây là loại bánh cuộn kem tươi với dâu tươi, trang trí hình hoa đào được làm bằng chocolate

 

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply