Cakes Decoration Cake

Bánh bông lan trang trí kem bơ

Kem bơ bắt hoa hồng đơn giản. Kết hợp với lớp chocolate mỏng tạo hình dòng chữ “Happy birthday…” trên bánh

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply