Around Me

Ánh sáng Sài Gòn đêm

Yêu hơn những gì vẫn còn đang được gìn giữ…


Nhà hát TP


KS Conti – Nơi quay bộ phim Người Mỹ Trầm Lặng


Tượng đài Bác và UBND TP

Vào đây để xem thêm.

You Might Also Like

2 Comments

    Leave a Reply