Cakes

Almond cake

Lớp almond crispy kết hợp với lớp bánh bông lan bơ là một sự kết hợp tuyệt vời. Almond nướng với bơ giòn rụm, lớp bánh bông lan bên dưới ẩm mịn, thơm béo của bơ.

Có thể kết hợp cùng với lớp táo bào mỏng để bên dưới Almond

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply