That’s Love

// February 17th, 2013 // 05. Messages

“Hãy cứ yêu như cách mình muốn nhưng với tình yêu như vậy thì đừng trông mong hay hy vọng gì cả”

Leave a Reply

PHVsPjwvdWw+