Số phận

// February 5th, 2013 // 05. Messages

Đời này khg phải việc gì cũng xảy ra theo ý mình. Nên khi nhìn lại mọi việc cũng đừng tự oán trách “vì sao lại xảy ra như thế?” Tất cả xảy ra đều có lý do của nó, đều do bàn tay của số phận sắp đặt.

Leave a Reply

PHVsPjwvdWw+