Nhật ký!

// February 17th, 2013 // 05. Messages

“Quan trọng đến mấy. Cứ cách xa rồi cũng thành xa lạ…
Yêu thương đến mấy. Cứ im lặng rồi cũng sẽ nhạt nhòa”

Leave a Reply

PHVsPjwvdWw+