Không phải là ngừng yêu thương

// February 17th, 2013 // 05. Messages

Nếu hằng ngày bạn vẫn ra vào facebook của người đó rất nhiều lần.

Thường không để lại một dấu vết gì . . .

Chỉ là lặng lẽ nhìn Avatar, đọc Status hay Wall post . . .

Đó là một thói quen không thể bỏ . . .

Quan tâm một cách âm thầm như vậy, không có nghĩa là tình cảm của bạn ít hơn những người nói ra bằng lời nói.

Vì – Yêu thương thầm lặng, mới chính là lúc ta yêu nhất . . .

Bởi lẽ . . .

“Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương”

~♥~

Leave a Reply

PHVsPjwvdWw+