Tính cách qua từng nhóm máu

// July 15th, 2010 // 09. Miscellaneous

Đọc được trên blog của 1 chị bạn. Hài hước và cũng khá là chính xác nghen. Cùng chiêm nghiệm nào :)

B01.jpg

Leave a Reply

PHVsPjwvdWw+