Heart it

1 tuần trôi qua

Con đã quay lại với công việc thường ngày của con. Cố chôn chặt nỗi mất mát này sâu tận trong tim con. Để rồi đêm nay đột nhiên con nhận ra rằng vào giờ này tuần trước con nhận được tin Ngoại mất…!

Nước mắt lại chảy…

You Might Also Like

2 Comments

    Leave a Reply